maandag 27 februari 2017

Laat Geert Wilders in stilte janken

Het kan niet anders dan dat een grote meerderheid van de kiesgerechtigde Nederlanders daadwerkelijk ter stembus gaat en niet op de pvv gaat stemmen.

Het kan ook niet anders dan dat de pvv, ongeacht het aantal veroverde zetels na de verkiezingen, de komende vier jaar geen deel zal uitmaken van de Nederlandse regering. Geen enkele zichzelf respecterende partij is bereid samen te werken met de staatsondermijnende, ondemocratische, racistische, naar fascisme neigende eenmansonderneming onder leiding van een paranoïde ontregelaar met een grote bek.

Zo liggen de feiten, maar dat weerhoudt de pers er niet van dagdagelijks meerdere keren kond te doen van de infantiele oprispingen van Geert Wilders. Nu zal ik direct toegeven dat ik op een versleten aambeeld sla, maar toch, het moet tot uit den treure gezegd worden: vrijwel alle mediale aandacht voor Wilders is in veel opzichten verspilling van alles. Nog geen 20% van de Nederlanders is er blij mee en de overige 80% is het zo langzamerhand wel zat. Elke keer hetzelfde riedeltje, op niks af, zonder duidelijk doel, maar mét dat portret, die stem, de klemtonen kakofonie, de haat, het venijn. Niemand, behalve die kleine minderheid, zit daar nog op te wachten.

Wilders gaat discussies uit de weg. Hij verzint smoezen bij de vleet. Is het niet zijn inmiddels geliefde beveiliging die hij niet vertrouwt, dan vindt hij wel iets niet leuk, of Lola is dood. De nationalist Anton Mussert weigerde ook aan discussies deel te nemen, maar deze landverrader was tenminste eerlijk over zijn motief: het fascisme wijst discussies af. Punt.

Als je dan vaststelt dat de pvv nu en straks geen rol van betekenis gaat spelen dan is het toch op z'n minst wonderlijk dat de media er nog steeds niet genoeg van krijgen alles en iedereen die met de pvv heulen of te maken hebben in de aanloop naar de verkiezingen een podium schenken om uit te leggen dat ons land verdoemd is, de democratie terminaal ziek is, Europa fascistisch is, de massamoordenaar Poetin en de psychiatrisch patiënt Trump eigenlijk onze beste vrienden zijn, kortom, dat alles in ons land volkomen kut met peren is en dat alleen Geer Wilders ons, het volk, naar het paradijs kan leiden. Of, zoals Joost Oranje van Nieuwsuur het zegt: wij willen de kijkers graag informeren. Oranje, die zeer teleurgesteld is dat Wilders zich niet door Nieuwsuur wil laten bevragen omdat hij dat niet leuk vindt.

In het slechtste geval weet de pvv 20 tot 25 zetels in de wacht te slepen. De andere partijen, die wél zouden willen en kunnen regeren moeten het doen met een schamele 125 tot 130 zetels. Trek daar dan nog de mogelijke 10 zetels voor de debielen buiten de pvv vanaf, dan blijven er nog slechts zo'n 117 zetels over voor de partijen die een kabinet zullen moeten vormen.

En dat is natuurlijk veel te weinig voor de media om daar heel veel aandacht aan te besteden. Op de eerste plaats zou het werkelijk van de gekke zijn om de kiezers informatie te verstrekken die er werkelijk toe doet en op de tweede plaats zou dat enorm saai en slecht voor de kijkcijfers zijn.

Neen, veel leuker en profijtelijker is het de kleine minderheid (het volk) te bedienen die helemaal niet geïnteresseerd is in een stabiel land, maar zich zó verschrikkelijk verveelt dat alleen chaos en ophef nog aantrekkelijk is. En zeg nou zelf, het is toch ook enorm saai in de wereld. Er gebeurt nauwelijks iets. Vroeger had je tenminste nog oorlogen, rellen en revoluties. Daar is nu niets meer van aan. Saaiheid troef en Geert Wilders gaat daar verandering in brengen. Dat die verandering in zou houden dat alle mensenrechten, alle grondrechten, alle moslims, iedereen die anders is, op de mestvaalt geflikkerd gaat worden, dat dondert niet, als er maar iets gebeurt. Iets. En het lijkt er verdomd veel op dat de media dat ook wel een vinden: er moet iets gebeuren en daarom moet er buitensporig veel aandacht geschonken worden aan het volk dat mogelijk schuimbekkend de straten onveilig gaat maken.

Er zit voor de grote meerderheid van de Nederlanders eigenlijk nog maar één ding op. Alle berichten en programma's rond Wilders zoveel mogelijk negeren, partijprogramma's lezen, zelf nadenken en, god zegen de greep, op 15 maart 2017 proberen met je ene stem te laten weten dat je fascistoïde politici en kandidaat-politici niet pruimt. Zo gaat dat in onze democratie die gelukkig nog steeds springlevend is.zondag 8 januari 2017

De mondbom en de bekscheet


De Duitse taal kent minstens 1261 woorden die met "Maul" beginnen. Maul in de betekenis van mond,muil of bek.

De tweets van de nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump, worden in de Duitstalige kwaliteitspers "Maulbomben" genoemd. Deze term komt voort uit de vraag die de Duitstalige pers zich voortdurend stelt of de tweets van Trump al dan niet het vermelden waard zijn. Waar de Duitse riooljournalistiek aan alle tweets van Trump overmatig aandacht schenkt besteedt de kwaliteitspers alleen aandacht aan de Maulbomben, de tweets van Trump die o.a. beurskoersen en internationale betrekkingen beïnvloeden.

Dat is een voor de hand liggende en verstandige keuze van gerenommeerde Duitse media die de van belang zijnde microblogjes van Trump bovendien telkens van deskundig commentaar voorzien. De term Maulbombe wordt dus gebruikt om het belang van sommige van Trumps mededelingen op Twitter te benadrukken en niet om hem of zijn tweets te kleineren of belachelijk te maken. Het zou dus niet juist zijn Maulbombe te vertalen met bekbom, ook allitereert dat natuurlijk wel onderbuiks geinig. De Duitse kwaliteitspers volgt de uitspraken van de nieuwe Amerikaanse president nauwgezet en bijzonder kritisch en daarmee worden de lezers optimaal geïnformeerd. Daar moet bij bedacht worden dat het een illusie is te denken dat iedereen Trump op Twitter volgt of dat er veel belangstelling bestaat voor zijn tweets. Trump heeft ruim 19 miljoen volgers op Twitter, nog geen 3 promille van de wereldbevolking. De gevolgen die Trumps tweets zouden kunnen hebben zijn uiteraard wél van belang en daar is de pers voor aangesteld om dat goed in de gaten te houden en te duiden waar dat noodzakelijk is.

Maulfurz
In Nederland vindt al jaren een "discussie" plaats over de vraag of er telkens aandacht moet worden besteed aan de tweets van Geert Wilders. Vond deze discussie eerst plaats op de sociale media, nu vragen de Nederlandse kwaliteitskranten zich dit (eindelijk) ook af, maar een eenduidig standpunt is er (nog) niet. Het is maar zeer de vraag of zo'n standpunt er ooit zal komen. Hoofdredacteuren worstelen ermee. Moeten zij de onderbuik bedienen en kiezen voor de financiële verdiensten die de tweets van Wilders hun mediabazen opleveren of zullen zij de voorkeur geven aan de vermeldingswaardigheid en vooruit, de "impact" op het gezonde volksgevoel van Wilders' tweets?

Zoals het er nu uitziet zal die worsteling van de hoofdredacteuren nog wel even duren. In elk geval tot ná de komende verkiezingen en de aansluitende formatieperiode. Dat zou zomaar eens nog een jaar onzinnig nieuws kunnen betekenen. Bejammerenswaardig.

De tweets van Wilders zijn zelden het vermelden waard. Zij doen niet onder voor de tweets van de gemiddelde twitterhooligan die uitblinkt in schelden en tieren op alles en iedereen die niet in zijn nauwe straatje past. De tweets van Geert Wilders (wereldwijd nog geen 750.000 volgers) zijn geen Maulbomben, het zijn Maulfurzen die geen enkele invloed hebben op de beurskoersen, de wereldvrede of de nachtrust van wereldleiders. Wilders' tweets zijn de stank van de man die net voor hij de lift verlaat nog snel even zijn smerigste scheet laat en schaterlachend zijn middelvinger opsteekt. Wilders is de koning van de bekscheten.


vrijdag 23 december 2016

Elke dag die rotkop

Wie is het in 2016 gelukt om elke dag met zijn kop in vrijwel alle media te verschijnen? Dit zou een fijne vraag zijn voor de nieuwe inburgeringscursus. Geen aspirant-Nederlander zal het wagen de vraag fout of helemaal niet te beantwoorden. Maak een schets van bedoelde kop, zou ook een onderdeel van de vraag moeten zijn. Alleen de naam is niet voldoende. Echte vaderlanders hebben een portret van de man met de rotkop aan de muur in elk vertrek hangen.

Elke dag opnieuw moeten wij, de vaderlanders van lik-me-vestje, die kop zien. Er valt niet aan te ontkomen. Het gaat de komende maanden nóg erger worden. Die rotkop is een verdienmodel, een clickseller, een garantie voor ophef en vertier. Zonder die kop geen krant, geen nieuws, geen actualiteitenshow, geen praatprogramma, geen discussie, geen opinies, geen volksvijanden, geen opgeklopte volkswoede, geen verdwaasde politici, geen verguisde elite, geen islamkritiek, geen Godwins, geen broodschrijvers, geen... noem maar op. Noem alle negatieve en schadelijke zaken die ons land momenteel teisteren maar op. Hou je niet in. Nee, niet inhouden. Benoemen zullen we. Nee, we móeten benoemen. We dreigen niet meer mee te tellen. We worden vermorzeld en wellicht vermoord door vijandige elementen waarmee onze samenleving doordesemd is. Moslims, de elite, de bewoners van de Trêveszaal, teveel om op te noemen en zeker te veel om te onthouden.

Daarom moet elke dag die rotkop op tv. Daarom krijgen de media er geen genoeg van die kop te tonen en elke onwelriekende boer die de kop verlaat uitgebreid te reproduceren. Om het volk tevreden te houden. Het volk dat maar niet gehoord wordt. Het schreeuwende, hysterische en vooral domme volk. Naar dat volk zeggen de politici, die de man met de rotkop inmiddels als maat der dingen beschouwen, te willen, nee te móeten luisteren. Omdat de kloof tussen de burgers en de politiek veel te groot is geworden.

Ho even, de kloof, veel te groot? De kloof tussen burgers en politiek is nog nooit zo klein geweest. De burgers van dit land staan tal van mogelijkheden ter beschikking om in contact te komen met politici en daar maken de burgers dan ook gebruik van. De meeste om tot een gesprek te komen, maar er zijn ook burgers, bezorgde burgers, die er geen been in zien politici en bestuurders te schofferen, uit te schelden, te bedreigen of te belagen. Die enorme kloof is een verzinsel. Zoals de islamisering van Nederland een verzinsel is. Wanneer een krant én een publieke omroep verzinnen dat het kerstfeest dreigt te verdwijnen onder druk van moslims, dan kan je op je vingers natellen dat het met die islamisering reuze meevalt. Sterker, de islamisering van Nederland bestaat niet en gaat ook niet plaatsvinden.

Er komt voornamelijk onzin uit de man met de rotkop. Schadelijke, gevaarlijke onzin die met groot gemak weerlegd kan worden. Maar daar geeft deze man geen gelegenheid voor. Hij gaat elke inhoudelijke discussie uit de weg. Dat is logisch, hij weet natuurlijk zelf ook wel dat hij liegt en bedriegt. Maar hij weet ook dat mensen die zich om welke reden ook misdeeld, gepest of gekleineerd voelen wel heel grote oren naar zijn onzin hebben. De media weten dat ook en maken daar dankbaar gebruik van. Met onzin wordt veel geld verdiend. Aan de vraag hoe schadelijk en gevaarlijk die onzin is komt men eenvoudig niet meer toe. Ook de publieke omroep stelt zich die vraag niet meer. De burgers die beweren niet gehoord te worden, een grote minderheid van het Nederlandse volk, maken inmiddels zoveel lawaai dat het lijkt of er nog maar drie, misschien vier, burgers rondlopen die zo'n beetje schouderophalend door het leven gaan. Voor die paar sufburgers hoeven geen kranten en programma's gemaakt te worden.

Daarom moet elke dag die rotkop getoond worden. Voor de aandacht en de poen.

zondag 31 januari 2016

Recept

Vermom je haat
noem het kritiek

Verover de straat
maak geesten ziek

Spreek woorden
als granaten

Laat moorden
door fanaten

Herhaal de leugen
duizend malen

Ontken geheugen
anderen falen

Gif gemengd
onzichtbaar reukloos

Aarde verzengd
de weg die jij koos

Moderne alchemie
zo onder de kniezaterdag 30 januari 2016

De verwording van het gezag


Van de 140 doodvonnissen werden er slechts 40 ten uitvoer gebracht. Het toenmalige kabinet was in 1948 op voorstel van de Kamervoorzitter, de KVP'er Mr. L.G. Kortenhorst, van mening dat een golf van executies het normbesef van de Nederlandse bevolking niet ten goede zou komen. Kortenhorst, die ook advocaat was, werd vooral bekend om zijn verdediging van De Telegraaf en Menten.

In zes gratiegolven werden door Bijzondere Gerechtshoven opgelegde straffen telkens verminderd. Voor een grootschalige gratieverlening zorgde het vijftigjarige regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Was er eerst geen plaats meer in Nederland voor landverraders, een "kantelend draagvlak" zorgde ervoor dat spoedige terugkeer van deze relatief grote groep Nederlanders van groot belang was.

Van de omzetting van de doodvonnissen in levenslange gevangenisstraffen tot korter profiteerden vooral veel jodenjagers.

In het onder redactie van Ad van Liempt en Jan H. Kompagnie in 2011 verschenen boek Jodenjacht wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed, waarbij vooral de rol van Nederlandse geüniformeerde jodenjagers wordt onderzocht en besproken. Acht onderzoekers hebben 230 strafdossiers van jodenjagers bestudeerd, een aantal daarvan wordt in het boek besproken. De gruwelijkste daden van gezagsgetrouwe misdadigers komen aan bod.

Het is geen boek dat makkelijk weg leest. Integendeel, een regelmatige adempauze is meer dan gewenst. Niet alleen de gruwelen doen de lezer naar adem happen, ook de talloze herhalingen van de feiten als gevolg van een minder strakke redactie van Van Liempt, staan het “leesplezier” soms hinderlijk in de weg.

Om de ernst van de misdaden, gepleegd door gezagsdragers enigszins te kunnen bevatten is het zelfs raadzaam het werk meerdere keren te lezen. Na eerste lezing is de verontwaardiging veel te groot om redelijk te kunnen oordelen. Want wat zijn de grote vragen? Was het haat of hebzucht, een combinatie van beide? Speelden vormen van zwakzinnigheid een rol? Is dit nu zo'n voorbeeld van de banaliteit van het kwaad? Deze vragen worden door de diverse onderzoekers nauwelijks beantwoord en als er al sprake is van een begin van een antwoord dan is dat zeker niet eenduidig.

De conclusie van recensent George Marlet in Trouw, “Maar geld was niet de belangrijkste drijfveer. Dat was felle jodenhaat”, is, hoewel begrijpelijk, eenvoudig te makkelijk.

Hoewel de meeste jodenjagers veel eerder vrijkwamen dan voorzien ontliepen zij hun financiële en morele straf niet. De meesten werden een deel van hun burgerrechten afgenomen en ook hun recht op pensioen werd afgepakt.

Wat dat laatste betreft is de pensioenaanvraag van de oud-hoofdrechercheur der Staatsrecherche in Den Haag, Cornelis Heijnis, een aardig voorbeeld van een enorm gebrek aan normbesef. Heijnis was zijn pensioenrechten verloren en zijn verzoek om clementie werd, uiteraard, door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds afgewezen. De niets en niemand ontziende jodenjager Heijnis vroeg daarop bij de Stichting 1940-1945 een verzetspensioen aan. Die aanvraag werd serieus in behandeling genomen en uiteindelijk op ministerieel niveau afgewezen, ook al werd deze gedaan door een wegens landverraad en misdaden tegen joden veroordeelde voormalige opperwachtmeester/hoofdrechercheur der Staatspolitie, lid van de NSB, het Rechtsfront en de Germaanse SS. Heijnis was in 1950 tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld, het verzetspensioen vroeg hij in 1982 aan.

Politie 75 jaar later
De afgelopen 10 tot 15 jaar ligt het werk van de Nederlandse politie onder een vergrootglas. De zichzelf graag als hulpverleners profilerende gezagsdragers komen met steeds grotere regelmaat in het nieuws in verband met corruptie, etnisch profileren, “bedrijfsongevallen” met de dood van een burger tot gevolg, te hoge werkdruk, te lage beloning, veel te hoge beloning, ambtsmisdrijven, enzovoort.

Opnieuw komen ongeveer dezelfde vragen als die in de periode van de Duitse Bezetting op. Haat, hebzucht, vormen van krankzinnigheid, een combinatie daarvan? Daar komen de volgende vragen bij. In hoeverre laten onze gezagsdragers, hulpverleners in hun optiek, zich leiden door persoonlijke politieke motieven? Zijn onze huidige gezagsdragers wel bestand tegen de macht die zij van overheidswege over de burgers en hun gasten hebben gekregen en moeten uitoefenen? Om die vragen ook maar een beetje te kunnen beantwoorden is het boek Jodenjacht een aardige bron. Uniform en bewapend of niet, de mens is meer geneigd tot het kwaad als daar persoonlijke voordelen tegenover staan en gezagsdragers worden nu eenmaal kritischer gevolgd dan de gemiddelde burger die zich misdraagt.

Het is dan ook volstrekt ongepast dat de politie zich keer op keer en telkens luider beklaagt over het feit dat zij blootstaat aan kritiek van de burgers en de media. Sinds de politie de sociale media heeft ontdekt als propagandakanaal is het er niet beter op geworden. Telkenmale slaagt een wijkagent erin het imago van het gewapende gezag te bezoedelen.

Uit de vele voorbeelden die hiervan zijn is dit een wel heel bijzondere.Nu het politieke klimaat in Nederland en ver daarbuiten neigt naar verharding van het gewapende gezag en vergroting van de zwaardmacht zou het aan te bevelen zijn dat alle medewerkers van de politie, inclusief vrijwilligers en medewerkers van beveiligingsbedrijven, Jodenjacht verplicht lezen, samenvatten en zich vervolgens onderwerpen aan een overhoring. Want het zal toch duidelijk moeten worden dat kritiekloos uitvoeren van immorele bevelen van welk gezag ook, onaanvaardbaar is en onafwendbaar tot hoge straffen leidt.

Dat excuses als “bevel is bevel” en “ik heb dat niet geweten” en “ik heb nu eenmaal een zwak karakter” en “mijn vrouw heeft mij aangemoedigd” nooit en te nimmer tot het ontslaan van rechtsvervolging kunnen leiden. Bovendien zal de overheid zich meer en meer moeten bezinnen over de mentale geschiktheid van aspirant-gezagsdragers. Tenzij er sprake is van een overheid die juist prijs stelt op minderbegaafde gewetenloze mensenhaters in een uniform en een wapen op hun heup. Want dat kan natuurlijk ook zomaar weer het geval zijn als we niet waakzaam zijn en de voorkeur blijven geven aan onwetendheid.

donderdag 22 oktober 2015

De opa van GeenStijl

H.J.A. Hofland
In het vierde uur van een bijna vijf uur durend radio-interview (1986) aarzelt H.J.A. (Henk) Hofland (uitgeroepen tot de journalist van de 20ste eeuw) met zijn antwoord. Hij probeert de vraag te ontwijken. Begint over een collega, Jan Blokker, die volgens hem zó gevangen zit in zijn principes dat het eigenlijk wel een beetje sneu is. Daar heeft Hofland vrijwel geen last van zegt hij. Integendeel, Hofland vindt zichzelf meer een straathond [sic]  die ongeacht de bron van zijn leeftocht in leven probeert te blijven.

Wat was de vraag ook alweer?

Ischa Meijer vroeg Hofland of hij, als daar een riante vergoeding tegenover stond, bereid zou zijn columnist voor de Telegraaf te worden.

"Wat is riant?", vroeg Hofland om meteen over Blokker te beginnen die in geen geval iets met die krant te maken zou willen hebben. Dat was namelijk in het verleden als eens gebleken, waarop direct de zoveelste anekdote volgt die overigens in het eerste uur ook al was verteld.


Ischa Meijer
Ischa laat zich niet van de wijs brengen, laat Hofland rustig zijn verhaal voor de tweede keer vertellen om plotseling, even verderop in het interview, "250.000 is best riant" te zeggen. Weer is Hofland even stil, de oplettende luisteraar hoort zijn hersens knarsen en piepen en dan komt het antwoord.

Hofland blijkt wel enkele medewerkers van de Telegraaf te kennen. Allemaal aardige mensen en van Lepeltak wil hij geen kwaad horen. Er blijkt een Telegraaf van die dag voorhanden te zijn. "Kijk, dit stinkt naar een krant", zegt Hofland, die de uren hiervoor enorm heeft afgegeven op alle Nederlandse kranten. Allemaal onleesbare onbenulligheid en dat is dan weer de schuld van de oersaaie Nederlandse politiek. Hofland leest een berichtje voor dat op de voorpagina van de Telegraaf die hij in zijn handen heeft staat. Iets over twee zussen die een naakte man onder hun bed hebben aangetroffen. Hofland en Ischa lachen besmuikt, maar een afdoende antwoord is het natuurlijk nog steeds niet.

"Nee, dat ga ik toch niet doen, ik weiger samen met Leo Derksen in één krant te staan." Het is eruit, maar het heeft Hofland duidelijk heel veel moeite gekost om dit argument eruit te floepen. Ischa merkt dat ook en vult het argument aan met "En Henk van der Meijden natuurlijk." Hofland beaamt dat Van der Meijden ook een reden is om van die denkbeeldige riante vergoeding af te zien.

Leo Derksen was een even bejubelde als verguisde columnist die sinds 1974 op pagina 3 onder de titel "Op Zicht" in de Telegraaf verscheen. Zijn columns die tegenwoordig "longreads" zouden heten omvatten elk ruim 1000 woorden. De toon was vilein, beledigingen schuwde Derksen niet. Hij werd als de stem van rechts beschouwd, zijn tegenstanders, voornamelijk uit de linkse hoeken van het maatschappelijk speelveld, hielden het op "hetzeschrijver".

De Telegraaf was destijds een krant met een reactionair imago en Derksen was daarvan het symbool. De krant is nog steeds reactionair, de symbolen zoals Derksen dat was zijn talrijker.

Derksens toon was kwaad en kwaadaardig. Hij strooide voortdurend met feitjes die in zijn kraam te pas kwamen en zijn kraam bestond uit het uitventen van hatelijkheden aan het adres van feministen, de VARA, de heer J. den U te B., Frits Bom (die hij met Hitler vergeleek), de P.v.d.A., iedereen die ook maar enigszins links was, vreemdelingen, de ambtenarij, stalinisten, de Volkskrant en zijn lezers, patsers en proleten.

In één van zijn stukken beweert Derksen dat de Telegraaflezer uitgeslapener, slimmer en wakkerder is dan de Volkskrantlezer om de eenvoudige reden dat de Telegraaf een uur eerder bezorgd wordt. Dat is, alweer volgens Derksen, de reden dat Telegraaflezers angstiger zijn dan Volkskrantlezers, want die laatste groep beschikt niet over de échte informatie die de Telegraaf uiteraard wél verstrekt.

Toen Willem Aantjes voorzitter van de Nationale Kampeerraad werd vond Derksen dat niet meer dan logisch: "Hij kent het Horst-Wessellied uit zijn hoofd."

Keer op keer suggereerde Derksen in zijn stukken dat J. den U. te B. (Joop den Uyl) fout was geweest in de oorlog. De VARA en in veel mindere mate de KRO konden wat hem betreft afgeschaft worden, alleen al om het afgrijselijke moraliserende amusement dat beide omroepen uit de "kwelbuis" lieten komen.

Dankzij Delpher zijn vrijwel alle stukken van Derksen nog na te lezen. Na tien van die stukken is duidelijk dat Derksen niets anders doet dan voortdurend op hetzelfde aambeeld timmeren. Zijn schrijfstijl kan hapklare lol genoemd worden. Groteske woordvondsten zijn zeldzaam, goed lopende heldere zinnen daarentegen niet. De stukken lezen als een trein en leveren telkens op z'n minst een glimlach op, waar linkse lezers, als die er al waren, scheldend en schreeuwend het nazi-verleden van de Telegraaf oprakelden.

Dat verleden liet Derksen onbesproken, maar goed en fout in de oorlog vermeed hij niet. Hij schepte er genoegen in anderen een fout oorlogsverleden aan te meten. Het maakte hem niet uit of dat terecht of onterecht was. Veel van zijn lezers, dat moeten er heel erg veel geweest zijn, namen alles wat Derksen schreef voor waar aan. Zijn beweringen checken deed niemand. Dat was in die tijd ook niet zo eenvoudig als nu.

Toen Derksen in 1974 zijn opwachting maakte met zijn column in de Telegraaf was er sprake van grote polarisatie in Nederland. Links en rechts vochten een verbeten strijd om de macht uit waarbij grote woorden, affronteren, feitenvrij banaal populisme, het beschuldigen van minderheden, het aan de schandpaal nagelen enzovoort eerder regel dan uitzondering waren.

In 1988 ging Derksen gedwongen met pensioen (VUT) en polariseren was ook niet langer de norm. Toch vond Derksens grootste fan, prins Bernhard, het nodig om in het openbaar protest tegen de gedwongen pensionering van zijn schrijvende held aan te tekenen. Derksen en Bernhard zijn inmiddels dood, de Telegraaf leeft nog en heeft zelfs op hoge leeftijd nog gejongd.

Naar aanleiding van de succesvolle campagne van een kind van de Telegraaf zal komend jaar een referendum plaatsvinden over de vraag... Dat ben ik vergeten.

Dat bleek voor echte kranten, zoals de NRC, en diverse weblogs aanleiding om GeenStijl nog maar eens onder de loep te nemen en, godbetert, te analyseren. Die analyses waren stuk voor stuk vrij aardig. GeenStijl voorziet kennelijk in een behoefte, trekt zich niets aan van fatsoen en beschaving, draait voortdurend zaken om, bedient zich van allerlei in de kraam te pas komende feitjes, heeft vaste vijanden die het keer op keer moeten ontgelden en ga zo maar door.

Al die analyses van dit weblog, onderdeel (nog wel) van de Telegraaf Media Groep, zijn gespeend van enig historisch perspectief. Dat is jammer, want de geachte analytici hadden zich veel moeite kunnen besparen door zich enigszins in het recente verleden te verdiepen. Dan had kunnen worden volstaan met het overschrijven van of linken naar alle commentaren die Leo Derksen, begenadigd columnist van de Telegraaf in een polariserend tijdsgewricht, ten deel zijn gevallen. Maar wie kent Leo Derksen nog? En wie kent over een jaar of tien GeenStijl nog?dinsdag 13 oktober 2015

"Daar wonen meer vluchtelingen dan mensen"

Het vervelende van flauwekul is dat hij onuitroeibaar is. De geringste flauwekul groeit binnen de kortste keren uit tot een feit dat zijn weerga niet kent. Om maar te zwijgen van de grote lariekoek die wij tegenwoordig moeten verteren. Onzin kan altijd weerlegd worden, daar is het onzin voor en meestal kost dat maar heel weinig moeite. Voorwaarde is wel dat je moet kunnen lezen en luisteren, maar daar heeft vrijwel niemand nog zin in. Zo lijkt het althans. Zoals het er ook op lijkt dat de meeste journalisten er helemaal geen zin meer in hebben de talloze kletsmajoors die radio, televisie en pers teisteren als zodanig te ontmaskeren.

Zo zag en hoorde ik iemand die zich Henk Westbroek noemt in een televisieprogramma van omroep WNL in aanwezigheid van de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de VVD, Halbe Zijsltra en journalist/presentator Rick Nieman, het volgende beweren:

"Ik heb TBC gehad en ik vind het vervelend om te zeggen, maar dat heb ik waarschijnlijk opgelopen in een vluchtelingenkamp waar ik doorheen moest. Daar woonden meer vluchtelingen dan mensen."

En zo ging dat nog even door. Onweersproken. Alsof het voor iedereen zonneklaar moest zijn dat vluchtelingen geen mensen zijn en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid enge ziekten verspreiden. De presentator én de politicus vonden het in elk geval niet nodig deze kwaadaardige flauwekul tegen te spreken, laat staan de heer Westbroek kletsmajoor te noemen. Waarna Westbroek op kosten van de gemeenschap zijn nieuwste projectje mocht verkopen. Een raar projectje dat zich op zichtbare instemming van de politicus mocht verheugen.

Diezelfde Zijlstra had het een dag eerder bestaan de grootst mogelijke onzin over het verband tussen vluchtelingen en cosmetische chirurgie te verkondigen. Om die reden was hij in dat programma aanwezig, zodat hij het nog eens dunnetjes over kon doen. Ja, hij had misschien lichtelijk overdreven, maar in essentie kwam het er toch echt op neer dat vluchtelingen het op onze voorzieningen hebben gemunt en daar horen natuurlijk ook alle medische voorzieningen bij. Iemand sputterde wat tegen, maar daar bleef het bij. Het zaadje was geplant en de media zouden het overvloedig bewateren.

Zo gaat het nu al weken achtereen. Iemand, een gezagsdrager, een politicus, een opiniemaker, een provocateur, een burgemeester, een willekeurige passant, wie dan ook roept iets onzinnigs over vluchtelingen in het algemeen en die naar Nederland komen in het bijzonder, de onzin wordt een feit.

Dit is natuurlijk geen nieuw, nooit eerder vertoond fenomeen. Het is propaganda die vooral tijdens oorlogen populair is. Ooit was er zelf een heuse minister van Propaganda en ik overdrijf niet als ik zeg dat Joseph Goebbels min of meer de grondlegger is voor alle succesvolle anti-vreemdelingenpropaganda sinds 1923, het jaar dat hij zijn Chef Adolf Hitler ontmoette. Dit soort propaganda speelt in op de altijd aanwezige onlustgevoelens van burgers en op de Pavlovachtige verontwaardigde reacties.

Precies datgene waar Wilders en Bosma nu al meer dan tien jaar heel druk mee zijn. Onzinnige uitspraken doen en onmogelijke standpunten verkondigen die zowel de boze burgers als de superieure, meestal linkse, reageerders triggeren. Op deze manier blijft de schandelijke lulkoek altijd wel een tijdje in de lucht hangen tot het een "feit" is geworden. Dat had Goebbels ook in de smiezen en die had dit mechanisme al snel tot kunst verheven.

Dat journalisten zich voor dit karretje laten spannen is tot daar aan toe. Maar dat ook mensen die beslist beter zouden moeten weten ongewild maar onmiskenbaar de public relations van de leerlingen van Joseph Goebbels verzorgen, moet toch grote zorgen baren.

De stand van zaken is nu zo dat onze beleidsmakers zich hebben laten overblaffen door een relatief kleine groep volksgenoten die nog steeds liefkozend "bezorgde burgers" wordt genoemd. Ik waag het niet u te onderschatten. U bent wijs genoeg om te weten dat vluchtelingen mensen op de vlucht zijn en u weet ook heel goed dat Nederland gebonden is aan tal van internationale verdragen en vluchtelingen de toegang tot het land niet kunnen weigeren en bovendien een dure zorgplicht heeft die wij met ons allen hebben te dragen. U weet bovendien dat wij nog niet eens zo lang geleden voor veel hetere vuren hebben gestaan, toen het aantal vluchtelingen vele malen groter was. Dat wij die veel hetere vuren vrijwel zonder weerstand van het volk hebben kunnen blussen. Dat weet u net zo goed als ik en als u het niet weet heeft u gewoon niet goed opgelet.

Het moment is gekomen dat onze politieke kopstukken min of meer afstand nemen van ons gelijkheidsbeginsel zoals dat is vastgelegd in onze Grondwet. Dat is niet over het hoofd te zien want dat staat in artikel 1.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, de statushouders, hebben dezelfde rechten als u en ik die al een tijdje deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Daaraan tornen is discriminatie en dat is hier verboden. Op grond van de grootst mogelijke onzin, van al dan niet gewelddadig verzet door volksgenoten daartoe opgeroepen door een Nederlandse politicus, van door bange politici uitgeslagen wartaal, kortom op grond van ongegronde angst zijn statushouders, onze nieuwe landgenoten, vanaf nu officieel tweederangs burgers. Je zou zelfs met enig succes kunnen betogen dat zij derde- of vierderangs burgers zijn.

Deze exercitie heeft de slogan Sober en Rechtvaardig gekregen. Hiermee wordt bedoeld dat wij met ons allen van mening moeten zijn dat het achterstellen dan wel discrimineren van landgenoten die elders geboren zijn zowel sober als rechtvaardig en bovendien noodzakelijk is. Noodzakelijk omdat onze welvaart anders wordt aangetast en rechtvaardig omdat die lui hier nog maar net komen kijken. Bovendien zijn deze - onwettige - maatregelen te beschouwen als fijne anti-propaganda voor vluchtelingen die het in hun hoofd halen naar Nederland te komen met het idee zorgenloos in Nederland te kunnen blijven.

De vraag is natuurlijk of deze maatregel en volgende maatregelen van die orde aan ons uitgelegd kunnen worden. Die vraag moet ontkennend beantwoord worden, onzin valt nu eenmaal niet uit te leggen. Toch wordt het geprobeerd en daarvoor is de Grote Uitlegger van de Lage Landen gevraagd. Diederik Samsom heeft ons uitgelegd dat vergelijkbare maatregelen die in Denemarken al zijn genomen schandalig zijn en dat vrijwel dezelfde maatregelen van dit kabinet waarvan hij, zoals wij inmiddels weten, de bedrijfsleider is, juist heel goed en logisch zijn. Zijn argumenten zijn overigens doorspekt met de onmogelijke onzin van de afgelopen weken, maar dat zijn inmiddels feiten en die weet hij nog mooi te verpakken ook. Zo zal het gebeuren dat in ons land containerwijken verschijnen waar nieuwe landgenoten onder bepaalde discriminerende voorwaarden moeten wonen, weigeren mag niet, om vele jaren geduldig te wachten op een normale woning. Omdat beleidsmakers helemaal niets leren van het verleden zijn wij over enkele jaren geparfumeerde sloppenwijken rijker met alle kwalijke gevolgen van dien. De jongste binnenlandse geschiedenis gaat zich zonder enige twijfel herhalen. Nieuwe volksverlakkers zullen opstaan, nieuwe bevolkingsgroepen zullen worden gecriminaliseerd. Het houdt nooit op. Tenzij een nieuwe generatie politici opstaat die niet bang is, die fatsoen hoog in het vaandel heeft, die kletskousen onmiddellijk de mond snoert en die er, net als u en ik, niet aan durft te twijfelen dat vluchtelingen ook mensen zijn.