woensdag 25 september 2013

Wilders geeft zich bloot

De eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen werd, zoals inmiddels gebruikelijk is, verpest door een relletje waarbij Geert Wilders betrokken was. 

Niet de eveneens gebruikelijke Motie van Wantrouwen zorgde voor een relletje, die maakte iets anders duidelijk, maar een woordenwisseling tussen D66 voorman Alexander Pechtold en Geert Wilders zelf.


Een rare en af en toe onbegrijpelijke discussie die het waard is woord voor woord op te schrijven:


P: Hij heeft een bijeenkomst georganiseerd, afgelopen zaterdag en daar heb ik zorgen over. Op die bijeenkomst werd de NSB-vlag getoond....


W: Ach, ach, ach......


P: Op die bijeenkomst...


W: Zielig mannetje is dat.......


P: Op die bijeenkomst werd de Hitlergroet gebracht. Op die bijeenkomst waren nazistische symbolen en mensen aanwezig die veroordeeld waren voor antisemitisme. Op het eind bedankte de heer Wilders iedereen en ik heb vanaf dat moment nergens de heer Wilders de gelegenheid zien aangrijpen om deze aanhangers, om daar ver afstand van te nemen. Zou de heer Wilders dat alsnog willen doen?


W: Voorzitter wat een zielig mannetje is de heer Pechtold toch – bijval uit de zaal- wat een zielig, zielig, miezerig en hypocriet mannetje bent u toch. Dat is wat ik u te zeggen heb.


P: Voorzitter, de reden waarom ik het vraag is dat we opgaan naar de Europese verkiezingen. De heer Wilders zoekt toenadering tot het Vlaams Blok. De heer Wilders twittert over ontmoetingen met Lega Nord. De heer Wilders vindt het fantastisch om met mevrouw Marine Le Pen samen te werken. De start van die partij, Front National, ken één grote geschiedenis van antisemitisme en mevrouw Marine Le Pen wil een algeheel keppeltjesverbod voor de openbare ruimte. Mijnheer Wilders uw oplossingen geeft u mij niet dus ik wil u vooral ook aanspreken op datgene wat u oproept. Nu werkt u samen dadelijk in Europa met mensen die discrimineren en die ook nog eens antisemiet zijn. Graag uw heldere standpunt. Zeker waar u altijd, en dát is hypocriet, zo voor de Israëlische zaak opkomt.


W: Voorzitter ik ga echt niet reageren op de ultieme miezerigheid, het is ultieme miezerigheid van de heer Pechtold. De hele zaal kan op z'n kop gaan staan, maar u bent te klein, u bent te miezerig om u ook maar een minuut serieus te nemen en dat meen ik oprecht. En het spreekt voor zich, laat ik dan ten algemene het volgende zeggen, het spreekt voor zich, dat de PVV en die duizenden aanhangers waar ik trots op ben dat ze er zaterdag stonden, niets hebben met extremisme, niets hebben met antisemitisme. Dat de PVV niets heeft met allemaal dat soort idioten, idioterie, dat spreekt voor zich. Ik ga me daar ook niet voor verdedigen, ik zeg het nu één keer en voor de laatste keer en als u erover door gaat zieken dan kimt u maar een boom in mijnheer Pechtold.


Arie Slob bij de microfoon: Je mag op het scherpst van de snede met mekaar debatteren, je mag het niet met mekaar eens zijn, maar respecteer altijd mensen en als iemand een vraag stelt geef dan gewoon antwoord.


W: Voorzitter dat de heer Slob zichzelf nog serieus durft te nemen, echt ik bedoel mij hier ongeveer door de heer Pechtold als een halve nazi laten laten uitmaken en onze achterban en mij wat verwijten? U bent net zo miezerig als u dat alleen maar suggereert en het interesseert me niks wat u ervan vindt dat ik dat zeg ik neem het voor onze kiezer op en ik laat ons niet uitmaken dan wel insinueren dat we iets met extreem of met nazi's hebben. Dat laat ik me door niemand zeggen en als u of wie dan ook daarmee komt krijgt u de wind van voren ook als u van de Christenunie bent.


Bijval van de PVV-fractie.
Pechtold stelt de vraag die geen enkel ander Kamerlid durft te stellen. Pechtold weet dat hij zich kwetsbaar maakt voor de hoon en de beledigingen van Wilders. Toch stelt Pechtold de vraag aan Wilders die alle Kamerleden hadden moeten stellen.


Is Geert Wilders bereid afstand te nemen van de tijdens de door hem georganiseerde demonstratie aanwezige misdadigers/aanhangers en hoe zit dat nu precies met de samenwerking in Europees verband van Geert Wilders met Europese bewezen racistische partijen en bewegingen.


Dat was de vraag en in plaats van deze legitieme vraag te beantwoorden kiest Wilders voor de frontale aanval op de persoon Pechtold die dat van tevoren ingeschat moet hebben.


Wilders weet het zo te draaien dat de burger moet gaan denken dat Pechtold en Slob hem voor halve nazi hebben uitgemaakt, hetgeen geenszins het geval is. Overigens zijn halve nazi's natuurlijk SS'ers die met zonder benen van het Oostfront terugkeerden.


De onbeschofte reactie van Wilders, nog steeds een meester in het omdraaien der zaken, laat geen enkele twijfel aan zijn kwade bedoelingen.


Alexander Pechtold nam een groot risico door te vragen wat hij vroeg. Dat hij zich daarvan bewust was is te zien en te horen. Het lijkt erop, dat Pechtold de ban op het aanpakken van Wilders, zijn aanhang en zijn geesteszieke gedachtegoed, heeft gebroken.


Het voorbeeld dat Pechtold stelde verdient zoveel mogelijk navolging.


Het is overigens wonderbaarlijk dat het NOS Journaal nog steeds spreekt van "vermoedelijk"  aanwezige rechtsextremisten.


Update 26-9-2013: 

Dat het provocerend gajes is, de Kamerleden van de PVV, blijkt uit het feit, dat sommige van deze gekken tijdens de APB doodleuk een speldje met de "Princevlag" dragen, de vlag die NS-Leider Anton Mussert in zijn memoires "onze vlag" noemde. Geen provocatie gaan ze uit de weg. Gevaarlijke vertegenwoordigers van een gevaarlijk deel van het volk. 

Update 27-9-2013:
Ook in het buitenland staat Nederland er weer gekleurd op. De vier provocerende PVV Kamerleden wilden desgevraagd geen commentaar geven.
*Gepubliceerd in KrapuulGeen opmerkingen:

Een reactie plaatsen